Noreg

View All

Ny tillit til makta i korona-krisa?

Høgre går fram på meiningsmålingane for april. VG skildrar framgangen som eit “historisk hopp”. Bakgrunnen ser ut til å vere korona-epidemien og den økonomiske krisa som har følgt med. Det …

Spøker for regjeringas kriselov

Internasjonalt

View All

Internasjonal leigestreik 1. april

Den økonomiske krisa i samband med COVID-19-pandemien rammar internasjonalt. Som vanleg blir arbeidarklassen og småfolk ramma hardast. Som svar på krisa har det oppstått ei rørsle som tar til orde …