Noreg

View All

Norskprodusert nanodrone til USA

Den amerikanske hæren har nylig gjort en bestilling på norskproduserte droner, verdt 20,6 millioner dollar. Det er det amerikansk-eide selskapet FLIR Unmanned Aerial Systems AS, med kontor i Asker, som …

Internasjonalt

View All

Fengsel i USA yngleplass for korona

Illustrasjon: Frå eit Fengsel i California. Foto: California Department of Corrections. USA er landet med flest fengselsinnsette per innbyggar i verda, og blant landa som har blitt hardast ramma av …