Noreg

View All

Debatt: Kan marxister være nasjonale patrioter?

Av Mats Alfred Olsen Redaksjonen i Røde Fane la 26 September 2020 ut en lengre artikkel under overskriften “Tilbake til marxismen i det nasjonale spørsmålet – et oppgjør med sosialpatriotismen”. …

Libya – 10 år etter

Bergen: 8. Mars-markering

Internasjonalt

View All

Debatt: Hvorfor verden er truet av en ny fascisme-bølge

Raud Tid er ei plattform for debatt på den revolusjonære marxistiske venstresida. Innlegga vi publiserer er ikkje nødvendigvis uttrykk for vår eige redaksjonelle linje. Innlegg kan sendast til kontakt@raudtid.no. Av …

Debatt: Mellom Parti og Program

Hva er Kommunisme?