Bidra?

Vi søkjer frivillige

Nettavisa Raud Tid og podcasten Raud Lyd er laga på dugnad. Skal vi lage meir og betre innhald enn vi gjer i dag, treng vi fleire med på laget.

Stillingane er ulønna. Alle inntekter som Raud Tid får gjennom Patreon, går til drift av nettsida og podkasten.

Den redaksjonelle linja til Raud Tid er revolusjonært marxistisk. Vi søkjer derfor folk med standpunkt på den radikale venstresida.

Les meir her.

 

Bidra med donasjonar

Skal vi halde fram med å drive Raud Tid, er vi avhengige av folk som kan bidra med penger. Uavgrensa lagringsplass på Soundcloud, kor vi publiserer Raud Lyd, koster 8,25 euro i månaden.

Vi har ambisjoner om å utvide prosjektet på sikt, for å nå ut til fleire. Dette kan mellom anna innebere:

  • Å promotere innlegg på Facebook, for å nå ut til flere
  • Å lage veggavis om dagsaktuelle saker – dette fører med seg utgifter til papir og blekk
  • Eksperimentere med andre medium enn tekst og lyd

Så langt har bidrag via Patreon tillatt oss å kjøpe eige nettdomene og betale for Soundcloud Pro.

Om ikke du vil registrere deg for et fast bidrag, kan du også donere pengar via Paypal.

 

Send innlegg til oss

Vi ønskjer å vere den fremste plattforma for debatt blant marxistar og andre på den revolusjonære delen av venstresida. Innlegg kan sendast til kontakt@raudtid.no. Vi vil fremme debatt med takhøgde, men publiserer ikkje innlegg som aktivt motarbeider den redaksjonelle linja.

 

Bidra på anna vis?

Kan du skrive nyheitsartiklar? Er du god på lyd? Har du evner i grafisk design? Ta kontakt, og fortel oss kva du vil bidra med!