Applaus er ikke nok!

Av Isabella Gunéi Nauni & Johanne Løtveit, Arbeidskomiteen for internasjonal solidaritet (AKIS)

Koronapandemien har fremhevet viktigheten av diverse yrker i samfunnet, blant disse er helsearbeidere. Lønninger for helsearbeidere i offentlig sektor har økt, og over hele landet blir folk i yrker som lege, sykepleier og lignende, hyllet for innsatsen sin. Forandringene som nå kommer til syne med tanke på lønninger, er like essensielle under vanlige omstendigheter som de har vært i år, og det er verdt å stille oss selv spørsmålet:

Må vi stå overfor en krisesituasjon for å skape nødvendige endringer i samfunnet?

Helsearbeidere jobber innenfor yrker som er både fysisk og psykisk belastende. Jobber man for eksempel som sykepleier vil arbeidsoppgaver innebære å stå oppreist eller gå flere timer i strekk uten tid til pauser eller mat, løfte pasienter ut av senger og å være til stede for mennesker som har opplevd alvorlige hendelser eller har undergått seriøse medisinske inngrep. I tillegg jobber mange sykepleiere skift på ugunstige tidspunkter, særlig de som er ansatt i deltidsstillinger. 

I følge en rapport for Norsk Sykepleierforbund er omtrent halvparten av alle utlyste sykepleierstillinger i kommune-Norge deltidsstillinger, per 2019. Som en deltidsansatt kan man lett føle seg utnyttet eller oppleve hverdagen som svært uforutsigbar. Man vil ta alle vaktene som er tilgjengelige i tillegg til de prosentene man allerede har som i flere tilfeller kan være nærmere null. Man er heller ikke nødvendigvis sikret å få disse vaktene. Dersom flere ansatte hadde jobbet på heltid, hadde det vært en betryggelse og et insentiv til å bli i jobben.

Én av fem sykepleiere vil si opp før de har jobbet i ti år, og én av fire sykepleierstudenter avslutter studiene før de er ferdig utdannet, noe som Sykepleierforbundet påpeker. 

En mulig årsak er at 50 prosent av sykepleierutdanningen innebærer praksis, der studentene jobber fire av fem dager i uken uten betaling. Dette kan medføre økonomiske utfordringer, da arbeidsmengden er stor og mulighetene til deltidsjobb er begrenset. 

Dette blir i utgangspunktet ikke bedre dersom man er ferdigutdannet –  en ny sykepleier tjener om lag 410 000 kr per år, etter i års erfaring vil dette øke til om lag 500 000 kr i året. Sammenligner man dette med en gjennomsnittlig politiker, tjener nyutdannede sykepleiere halvparten så mye.  

Det er viktig å anerkjenne disse lønnsforskjellene og mangelen på et godt arbeidsmiljø da dette kan bidra til å svekke helsesystemet vårt og kapasiteten til å håndtere eventuelle kriser. Helsearbeidere er ett av de mest samfunnskritiske yrkene vi har i Norge i dag – noe vi har blitt mer klar over siden mars i år. Den alarmerende sannheten er at vi i fremtiden kan mangle ansatte i helsesektoren. 

Data presentert av SSB viser at Norge, per 2019, manglet 5.600 helsearbeidere og vil i løpet av de neste 15 årene kunne mangle 28.000. Hvis dette er tilfellet, og Norge faktisk kommer til å være i et underskudd av helsearbeidere, hvordan skal vi ha kapasitet til å håndtere en lignende helsekrise?

Les også: Kapitalismen utsetter koronavaksine

Helsepersonell har i år jobbet flere timer overtid på grunn av korona-pasienter, men arbeidere innen helsesektoren er ikke de eneste vi bør sette mer pris på – i krisetid som i normaltid. 

Offentlig transport, nødetatsutrykning, renhold og mange, mange flere yrker er essensielle til driften av samfunnet, men blir nå i krisetid, som normalt, betalt mye mindre enn de fortjener.

Disse yrkene er noen av de eneste som fremdeles er ute blant folk og jobber, helt som vanlig, selv om vi står overfor en global pandemi. De utsetter seg selv for smitte, kun for å fortsette å tjene pengene som de er avhengig av, slik at de får mat på bordet. Bussjåfører kan ikke ha hjemmekontor, og renholdsarbeidere kan ikke vaske lokaler og desinfisere områder gjennom Zoom.

Dersom lønn er grunnen til at færre utdannes innen slike yrker eller velger dem bort, hvem blir da de nye samfunnskritiske arbeiderne i samfunnet vårt?

 Forandring er nødvendig.

 

kilder:

https://www.ssb.no/helse

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4574203/561096/Deltidsfrustrasjon-i-helsevesenet

 

About redaktør

Historiestudent og Marxist.

View all posts by redaktør →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *