Debatt: Vi trenger en revolusjonær miljøbevegelse

Raud Tid er ei plattform for debatt på den revolusjonære marxistiske venstresida. Innlegga vi publiserer er ikkje nødvendigvis uttrykk for vår eige redaksjonelle linje. Innlegg kan sendast til kontakt@raudtid.no.


Av Syver Kleve Kolstad.

Miljøbevegelsen har vokst seg større og sterkere enn noen gang før og har organisert massive klimastreiker og klimademonstrasjoner. Dette har ført til et ekstremt stort klimafokus i media og i verden generelt. 

Hvorfor står ikke vi revolusjonære i spissen for dette oppgjøret, når det er vi som sitter med klimaløsningen?  

Klimastreikene

Fredag 24. april var det igjen internasjonal skolestreik for klimaet. Over tusen ungdommer streiket digitalt med deling av streikebilder på sosiale medier og registrering av streik på Natur og Ungdom sin nettside.

I over et år har ungdommer organisert både store og små klimastreiker som har hatt som mål å skape oppmerksomhet rundt klimasaken og få politikerne til å gjennomføre flere klimatiltak. Dette har klimastreikerne til en viss grad lykkes med. Fokuset på klima og klimakrisa vi står i har aldri vært så stort som nå og regjeringen har etter stort press lovet at de skal kutte 50% av Norges klimautslipp innen 2030. Om regjeringen faktisk holder det de lover er en annen sak, men det at klimastreikerne har tvunget regjeringen til å fremstå “grønnere” er det ingen tvil om.

Det klimastreik-bevegelsen derimot ikke har klart, er å finne en langsiktig løsning på klimaproblemet. Bevegelsen innser at vi må kutte 55% av utslippene våre (i forhold til 1990-nivå, innen 2030. —Red.), de forstår at norsk oljenæring er nødt til å avvikles, men store deler av miljøbevegelsen innser ikke hva som er den bakenforliggende årsaken til klimakrisen, nemlig kapitalismen.

 

Systemendring er nødvendig

Et økonomisk system som er avhengig av evig økonomisk vekst og evig økende forbruk for å fungere, er ikke forenlig med kloden vår som har begrensede ressurser. Den konkurransebaserte økonomien tvinger bedrifter og selskaper til å produsere varer og tjenester på den måten som er mest profitabel, og må ta de valgene som leder til størst økonomisk vekst for bedriften. Om private bedrifter ikke tar de mest profitable valgene kan de ende opp med å bli utkonkurrert av andre bedrifter som klarer å tjene mer penger.

Bedriftenes umettelige profittbehov er hovedårsaken til klimaendringene. De økonomisk lønnsomme løsningene for markedet er nesten alltid de løsningene som er minst bærekraftig.

Alt som miljøbevegelsen kjemper mot, enten det er plast, olje, eller masseproduksjon, er alt sammen et direkte resultat av kapitalismens trang til evig økonomisk vekst.

Les også: Korleis skaper vi eit berekraftig samfunn?

 

Revolusjonær vs borgerlig miljøpolitikk

Det finnes et skille i miljøbevegelsen. Et skille mellom de som mener klimaløsningen er at enkeltindivider kjører mindre bil, spiser mindre kjøtt, kjøper “miljøvennlige produkter”. Denne borgerlige delen av miljøbevegelsen er den seksjonen innenfor miljøbevegelsen som har fått mest innflytelse i media og de har greid å skape en forestilling om at det er vanlige menneskers lite miljøvennlige livsstil som forårsaker klimautfordringene vi står ovenfor. At det er mennesker som er problemet, ikke systemet.

Vi revolusjonære derimot, vet at klimaendringene er enda en konsekvens av det råtne kapitalistiske systemet. Vi mener at det ikke er det enkelte individet sin feil at verden går til helvete. Det er 100 mektige selskaper som står for over 70% av verdens klimagassutslippene  ifølge en klimarapport fra klimaorganisasjonen Carbon Disclosure  Project (CDP)

Vi ser at det er behov for radikale systemendringer, og at det ikke vil være nok å be folk høflig om å droppe å dra på ferietur til Gran Canaria og bytte ut flyreiser med tog.

 

Sosialisme er løsningen

Klimarapport etter klimarapport forteller oss at hvis vi skal ha en sjanse til å stanse de katastrofale klimaendringene må hele samfunnet radikalt endres på en måte som menneskeligheten ikke har sett maken til. Det blir tydeligere og tydeligere at den borgerlige klima-visjonen er feilslått, og det er kun en revolusjon og avskaffelse av kapitalismen som kan sette en stopper for klimakrisa en gang for alle.

Vi kommunister og sosialister har et alternativ til kapitalismen.

I et sosialistisk samfunn der arbeidere styrer produksjonen og økonomien i demokratisk fellesskap har vi muligheten til å kvitte oss med profittmotivet og kapitalismen som sådan. Da kan en bærekraftig økonomi organiseres på en måte som legger opp til utslippskuttene som trengs for å holde klimaet på et stabilt nivå.

 

Veien videre

Hva vil egentlig klimastreikene lede til? Sosialistisk revolusjon? Antageligvis ikke med det første.

Klimastreik-bevegelsen er en bred blokkuavhengig, partiuavhengig og ideologisk uavhengig bevegelse. Bevegelsen har ingen mål om et nytt samfunn eller et nytt system. Bevegelsen fremstår som relativt apolitisk og lite interessert i annet en reformer fra regjeringen og EU.

Slik jeg ser det vil klimaoppgjøret kunne gå i to retninger. Den ene og den mest sannsynlige retningen denne bevegelsen kan gå i er at mange slutter seg til de grønne partiene og andre miljøorganisasjoner, og at de får en kraftig vekst. Problemet med slike organisasjoner er at de går innenfor en ny “grønn” ideologi som ønsker å sette klima øverst på dagsorden, men med liten innsikt i hvordan det økonomiske systemet påvirker klimaet.

En annen retning bevegelsen kan gå i er en anti-kapitalistisk retning hvor en stor andel klimaaktivister innser at løsningen på klimakrisa krever så store fundamentale endringer at en må bryte med både EU og den borgerlige staten. Dette vil også føre med seg at flere miljøorganisasjoner vil erklære seg selv som “mot dagens økonomiske system”. Mange klimastreikere vil også i dette tilfellet bli med i sosialistiske organisasjoner. Dette er den retningen vi ønsker at bevegelsen skal ta. At klimastreikerne tar side med arbeiderklassen og fagforeninger for å føre klassekamp for klimaet.

Jeg ser et potensiale for en mer radikal og sosial miljøbevegelse  som ikke bare kjemper mot biprodukter av kapitalismen, men som også kjemper mot kapitalismen som helhet. Men en slik retning vil ikke skje av seg selv. Dette krever en anti-kapitalistisk vekkelse i miljøbevegelsen. Det krever at vi kommunister, sosialister og revolusjonære fokuserer på å informere massene om kapitalismens ødeleggelse av naturen, og den eneste reelle løsningen, sosialismen. Dette kan vi gjøre gjennom å organisere antikapitalistiske klimakomiteer, organisere antikapitalistiske klimademonstrasjoner og at revolusjonære organisasjoner og partier satser på å fremme sin radikale klimapolitikk.

Jeg håper at du etter å ha lest dette innlegget har fått en forståelse av hvorfor vi på den revolusjonære venstresiden må ta en større del i klimaopprøret, av den enkle grunn at det er vi som sitter med løsningene.

Om den borgerlige eller den typiske MDG-politikken er den som fortsetter å dominere folkets oppfatning av klimakrisa, så vil vi ikke vinne klimakampen. Vi må få de mest progressive delene av miljøbevegelsen på vår side, hvis ikke vil både de og vi tape.


Vil du svare på dette innlegget, eller har du noko anna på hjartet? Send oss innlegg på kontakt@raudtid.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *