OPPDATERT: Danmark: Splittelse blant Enhedslistens ungdom

Artikkelen ble opprinnelig publisert 11. mars, og er oppdatert 23. mars med en uttalelse fra Frederik Dahler, sentralstyremedlem i Rød-Grøn Ungdom.

Av redaksjonen.

1. mars ble det stiftet en ny dansk ungdomsorganisasjon med navnet Rød-Grøn Ungdom (RGU). Stifterne inkluderer flere sentrale medlemmer av Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF), som samarbeider med Enhedslisten. Resultatet er at to konkurrerende ungdomsorganisasjoner nå støtter Enhedslisten. Enhedslisten har ikke noen offisiell ungdomsorganisasjon.

Det hører med til historien at RGUs vedtekter utelukker medlemskap i SUF. Samtidig har SUF og Enhedslisten en samarbeidsavtale hvor “dobbeltmedlemmer” under 30 år betaler halvparten av Enhedslistens kontingent til både SUF og Enhedslisten. Det kan se ut til at stifterne av RGU ønsker en slutt på samarbeidet mellom SUF og Enhedslisten, og at medlemmer i førstnevnte skal gå over til RGU. 

Vi i Raud Tid interesserer oss for splittelsen. Under følger et intervju med Chris Bay, som er medlem av Enhedslisten og har fulgt splittelsen. Vi har oversatt intervjuet til bokmål.

Les også: “Politisk opgør blandt venstrefløjens unge” – Solidaritet.dk

RT: Vi ser at det har blitt opprettet en ny organisasjon som støtter Enhedslisten, med navnet “Rød-Grøn Ungdom”. Vil du fortelle om hva som har skjedd?

CB: Altså, jeg er for gammel for SUF, så det hele blir sett litt utenfra:

En gruppe med tidligere SUFere og en gruppe som angivelig ikke har kunnet se seg selv være aktive i SUF, har valgt å stifte sin egen ungdomsorganisasjon.

De valgte å holde hele prosessen og stiftelsesmøtet sitt hemmelig. Første mars melder de så at det er en ny organisasjon som ønsker å samarbeide med Enhedslisten. Likevel går de i pressen med kritikk av SUF og inntar derfor dagsordenen uten å bringe hverken Enhedslisten eller SUF inn i debatten.

På interne fora og Facebook-sider sprer det seg en del debatt, hvor det ser ut til at en stor del av Enhedslistens ansatte, tillitsvalgte og et par folkevalgte støtter opp om projektet.

Mange oppfatter selvfølgelig dette som et kuppforsøk, om ikke annet fordi de selv skriver direkte til Enhedslistens Hovedbestyrelse (en mellomting mellom landsstyre og sentralstyre. – Red.) og forteller at de gjerne vil samarbeide. Hvilket strider med Enhedslistens samarbeidsavtale med SUF.

Tidligere har SUF forsøkt å utvikle organisasjonen etter landsmøtet i 2019 (som jeg forteller om senere) og der var det blant annet tiltenkt at SUF skulle skifte navn til Rød-Grøn Ungdom, samt en masse andre tiltak. Mange følte at [den nye organisasjonen] forsøkte å stjele navnet “Rød-Grøn Ungdom”, og så det som enda et tegn på et kuppforsøk.

Enhedslistens forretningsutvalg valgte å invitere RGU til et møte – uten å invitere SUF. Efter pres fra både SUF og medlemmer af enhedslisten bliver SUF dog også inviteret ind som en eftertanke.

Enhedslistens forretningsutvalg vedtar heldigvis at Enhedslisten ikke kan innlede et samarbeid [med RGU], fordi vi har en samarbeidsavtale med SUF. Etterpå velger 2 medlemmer av Enhedslistens Forretningsutvalg å tre av, blant annet på grunn av prosessen rundt behandlingen av RGU.

RT: For oss som ikke kjenner til hvordan dere gjør det i Danmark – hva er forholdet mellom SUF og Enhedslisten?

CB: SUF ble startet som et samarbeid mellom en revolusjonær organisasjon, REBEL, og Enhedslistens Ungdomsnetværk tilbake i 2001.

Siden 2001 har SUF og Enhedslisten hatt en samarbeidsavtale, som betyr at Enhedslisten henviser til SUF når det kommer til ungdomspolitikk og SUF hjelper enhedslisten med valgkamp. Men de er 2 forskjellige organisasjoner.

Tidligere har forholdet vært virkelig godt og vi har laget felles kampanjer og arrangementer i mange år. En stor del av Enhedslistens topper har en fortid i SUF.

RT: Hvordan skiller RGU, den nye organisasjonen, seg fra SUF?

CB: Organisasjonen har mer eller mindre ikke noen vedtatt politikk, så det er litt vanskelig å se de store linjene.

Men i de foreløpige vedtektene deres later det til at de ligger til høyre for Enhedslisten. blant annet nevner de ikke behovet for en sosialistisk revolusjon, men taler en del om parlamentarisme. Og bevegelsesarbeid ses som noe som støtter opp om parlamentarismen, mens SUF og Enhedslisten tradisjonelt har sett parlamentarisme som noe som støtter og beskytter folkelige bevegelser (vår utheving. Red).

Samtidig virker de mindre basisdemokratiske enn SUF. Det blir holdt færre ledelsesmøter, det mangler autonomi hos lokalgruppene og det er færre ledelsesmøter siden mer makt er samlet hos et forretningsutvalg.

Dessuten forsøker SUF å samle bredt og har hatt en lang tradisjon for å inkludere mindre organisasjoner og fraksjoner. RGU har derimot frabedt sig dobbeltmedlemmer fra SUF, som betyr at hundrevis av medlemmer av Enhedslisten ikke kan bli medlem av RGU.

RT: Vi har inntrykk av at det har vært interne politiske motsetninger i SUF og Enhedslisten i forkant av bruddet. Stemmer dette, og i så fall, hva går uenighetene ut på?

CB: Det er en lengre historie. Ved landsmøtet på våren i fjor ble det stilt et forslag om at SUF skulle legge seg tettere opp mot Enhedslisten og at man gjerne ville ha mer debatt- og retorikktrening. Det valgte et flertall så å avvise, til fordel for mere skolering, utenomsparlamentarisme og queer-kamp. Så en gruppe SUFere forlot organisasjonen.

Samtidig har det vært noen spenninger mellom SUF og Enhedslisten før og under 2019-valget, hvor folk i Enhedslisten mener at SUF ikke har levd opp til ansvaret sitt overfor ungdomsvalgkampen. Samtidig har mange SUFere vært frustrerte over at Enhedslisten har vært tunge å danse med, blant annet i forhold til dobbeltmedlemmer,

Sist men ikke minst er SUF punktert og har mistet over halvparten av medlemmene sine. Samtidig har det gjennom længre tid vært diskusjon om mål og midler mellom SUF og Enhedslisten, hvor SUF i høyere grad har utvist sympati for undertrykte som forsvarer seg med militant mostand.

RT: Dette er ikke første gang det har vært strid på ungdomsfløyen til Enhedslisten. Blant annet i 2011. Kan man fra dette trekke noen paralleller til dag? 

CB: I 2011 brøt en gruppe ut fra SUF som kalte seg “Enhedslistens Ungdom”. Også den gang var det i forbindelse med et valg at det skjedde en splittelse mellom SUFere over hvilket forhold vi skal ha til parlamentarisk arbeid.

Enhedslistens Ungdom-gruppen mente at SUF skulle ha et tettere forhold til Enhedslisten og ta mer avstand til den utenomparlamentariske venstresiden. Også den gang støttet en god del av Enhedslistens topper forslaget, den gang foregikk det også i hemmelighet og den gang falt man både SUF og Enhedslisten i ryggen ved å gå direkte til pressen og forsøke å overta dagsordenen.

Til forskjell fra nå var SUF langt større dengang, og gruppen var kun på omkring 35 personer, så det var langt lettere å håndtere. Enhedslisten valgte å støtte opp om SUF og sa at Enhedlistens Ungdom, kunne bli et internt nettverk i Enhedslisten. Nettverket fikk ikke støtte hverken blant unge i Enhedslisten eller Enhedslistens lokalgrupper, og ble etter hvert oppløst på grunn av inaktivitet.

RGU har vært langt bedre forberedt og har fra starten av hatt mange flere mennesker, hvilket har gjort at folk har tatt dem mer seriøst.

Svar fra Rød-Grøn Ungdom

Vi har bedt sentralstyret i Rød-Grøn Ungdom om en kommentar på splittelsen og intervjuet med Chris Bay. Under følger en kommentar fra Frederik Dahler, som har lest intervjuet.

“Den danske arbeiderdikteren Carl Scharnberg skrev at “Det nye skjer når den som alltid er tiltenkt tilskuerens rolle, begynner å blande seg.” De siste årene er det skjedd masse nytt – fordi mange nye har begynt med nettopp det. Aller viktigst har vi i Danmark og resten av verden sett en global klimabevegelse med ungdom i front.

Den har ikke bare forandret den førte politikken og vår felles forståelse av klimakrisen, men gjort min generasjon politisk aktive som sjeldent før. Og likevel ser vi dem ikke i partilokalene til Enhedslisten.

Vi har startet Rød-Grøn Ungdom for å organisere min generasjon til kamp for et sosialistisk samfunn. Vi vet at mange av dem sympatiserer med Enhedslisten, og vi vet at mange av dem stemmer på Enhedslisten, men vi trenger at de blir medskapere av vår bevegelse. Derfor skal vi invitere dem inn i en sterk organisasjon, som kan drive fram politikk som forandrer livene til folk her og nå, men som også hele tiden peker frem mot den lange kampen for et helt nytt samfunn.

Politikken skal formes i fellesskap: derfor vedtar vi først på landsmøtet i 2021 vårt prinsipprogram, som forhåpentlig blir moderne, grønt og engasjerende. På under en måned er vi blitt 230 medlemmer fra hele Danmark. Det har tydeligvis vært et stort behov for den kampanjeorganisasjonen som vi er i ferd med å bygge. Og vi trengs. Koronakrisen utstiller klasseforskjeller, et nedprioritert helsesystem og mangelen på frihet og rettigheter for asylsøkere og innsatte. Vår jobb er å sikre at svaret på krisen blir mer solidaritet – ikke mindre.

Vi håper å få samarbeide med både Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront og har intet ønske om en slutt på samarbeidet mellom de to organisasjonene. Dessverre kunne vi få lese i referatet fra Socialistisk Ungdomsfront sitt møte d. 1. mars at det er planer om å kuppe og nedlegge oss. Nettopp derfor reklamerte vi ikke vår generalforsamling offentlig og tillater ikke medlemmer som samtidig er medlem av andre ungdomspartier. Vi håper likevel at Socialistisk Ungdomsfront tar imot vår invitasjon til samarbeid.

Vennlig hilsen,
Frederik Dahler, sentralstyremedlem i Rød-Grøn Ungdom.”
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *