Stortinget hastebehandler kriselov

Stortinget behandler i dag et forslag til ny kriselov, som kan gi regjeringen vide fullmakter til å vedta forskrifter og lovendringer uten vedtak i Stortinget (VG). Bakgrunnen er den raske spredningen av det nye corona-viruset.

Det opprinnelige forslaget fra regjeringen var ment til å vare ut 2021. Det ser nå ut til at kriseloven vil få en varighet på seks måneder, inntil den eventuelt forlenges av et flertall på Stortinget. Beslutninger fra regjeringen kan stanses ved veto fra en tredjedel av stortingsrepresentantene. Dette kan imidlertid bli vanskelig om smittesituasjonen gjør at Stortinget ikke kan møtes.

Arbeidsmiljøloven er et eksempel på en lov som kan bli tilsidesatt. Dette er dårlig nytt for arbeidsfolk i hele landet, som allerede har møtt de største konsekvensene av krisen.

Forslaget til kriselov har møtt kritikk fra flere hold. Advokat Geir Lippestad er blant dem som har kritisert loven, i en uttalelse til VG:

– Regjeringens korona-kriselov er galskap. Sette demokrati og rettssikkerhet for oss alle til side for å kunne styre? Få på plass raske beslutningslinjer i samarbeid med Stortinget. Det forventer vi at våre ledere får til. Det handler om å beholde tilliten, sier Lippestad.

Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, har dette å si om forslaget som skal behandles i dag:

– Det er veldig spesielt at et demokrati mener man må sette demokratiet til side for å [få] styrt landet skikkelig. Det er uvirkelig å oppleve at det viktige maktfordelingsprinsippet, som vi fikk hamret inn allerede på barneskolen nå foreslås å rokkes ved.

Det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende, at et så omfattende forslag blir hastebehandlet uten offentlig debatt. Det kan se ut til at til at regjeringen prøver å bruke corona-epidemien og den økonomiske krisen til å stilne politisk opposisjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *