Debatt: En redsel for teori?

Raud Tid ønskjer å vere ei plattform for debatt på den revolusjonære marxistiske venstresida. Innlegga vi publiserer er ikkje nødvendigvis uttrykk for vår eige redaksjonelle linje. Innlegg kan sendast til kontaktraudtid@gmail.com.

Av Mikael Lyngaas.

Mange på venstresiden skjærer grimaser av tanken om å studere sosialistisk teori og hevder at vanlige arbeidere simpelthen ikke har tid, interesse eller den utdanningen som trengs. På den ene siden er det sant at ikke alle har tid eller interesse for slikt, men vi på den organiserte venstresiden burde streve etter å være best når det kommer til politisk utdanning, eller skolering av våre likesinnede. Verden vi lever i dag er ekstremt kompleks som gjør det nødvendig å studere og argumentere for en konsistent frigjørende teori.

Ofte hvis en prater med folk på venstresiden så finner man folk som er interesserte i lære teori. Spesielt da å fordype sin forståelse av den bevegelsen de er en del av, hvilken tradisjon den inngår i, og hvilke teoretiske debatter som pågår. Den politiske kampen på venstresiden er som Lenin sa i 1902 en kamp som er både politisk, økonomisk og teoretisk.

De teoretiske kampene skjer på mange nivåer i dagens samfunn, i journaler, aviser, TV, kommentarfelt, bøker og debatter. Hovedsakelig er det småborgerlige institusjoner med sine enorme ressurser som legger dagsordenen med en tilnærming til politikk som utelukker alle alternativ til kapitalismen som system. Ideene, teoriene og feilinformasjonen som blir spredd rundt i forskjellige sfærer må derfor argumenteres mot effektivt. 

Dette krever at den organiserte venstresiden må sette teori som et hovedpunkt, ikke bare for å heve interne diskusjoner, men for å skaffe de verktøyene som trengs for å føre klassekamp. Vi har sett gang på gang igjen hvordan politiske grupperinger på venstresiden faller sammen eller kapitulerer til reformistisk og nyliberal politikk på grunn av manglende teoretisk grunnlag. Ofte blir den teoretiske biten i slike grupper oppgaven til et mindretall intellektuelle som gjør lite for å fremme utdanning, eller skolering internt. Det er ikke rart at politisk teori har et dårlig rykte når det i flere tiår har vært opp til dogmatiske intelligentsia’er i partier og grupper å formulere og videreføre forenklinger av teorier.

Politisk filosofi, eller teori slik vi kjenner det i dag kan spores helt tilbake til Aristoteles og Platon. Som filosofisk disiplin forsøker politiske filosofer, eller teoretikere å gi forklaringer på hva slags politisk situasjon vi befinner oss i, samt hvordan vi kan forandre det for det bedre. Politisk filosofi, siden 1800-tallet mest tilskrevet sosialister har søkt etter en forklaring på hvordan vi kan analysere kapitalismen og erstatte den med et system bygd på rettferdighet. Mest innflytelsesrik av de sosialistiske tenkerne var dessidert Karl Marx som gang på gang igjen blir henvist til når en diskuterer politisk økonomi på venstresiden. Dette er fordi Marx sin forståelse av kapitalismen er den mest helhetlige teorien om kapitalisme og dens interne motsetninger som vi har i dag, og tradisjonene og bevegelsene som fødtes ut av hans teorier fortsatt er relevante lærdommer til dagens kamper.

Som revolusjonær venstreside er det viktig å kunne se langsiktige konsekvenser og formulere konsise argumenter for ens posisjon. Dette betyr ikke at man umiddelbart må pløye seg gjennom Kapitalen, men at man begynner studere politikk og historie. I Marx og Engels sine tekster, samt andre marxister finner man alt av polemikker, historiestudier, politiske traktater og taler. Naturligvis gjør dette at å begynne å lese teori kan være en utfordrende oppgave, men ikke en umulig en. Det finnes likevel talløse introduksjons-verk, videoer, podcaster, arkiver og andre ressurser, de aller fleste helt gratis.

Blant venstresiden må det oppfordres til studiesirkler der man kan møtes å diskutere tekster og å drøfte problemstillinger og argumenter som blir tatt opp. Dette er for å heve kunnskapsnivået til medlemskapet innenfor organisasjoner og for å sørge for at den teoretiske kampen kan bli ført av flest mulig. Hvis vi ikke skolerer oss og andre så lar vi parti- og fagforeningsbyråkrater styre den offisielle “linjen” med minst mulig kritikk og diskusjon, og hvordan kan vi i det hele tatt forandre verden dersom vi ikke engang forstår den? Til sist må det også sies at en av de viktigste politiske oppgavene vi står overfor per dags dato er å heve klassebevisstheten blant folk flest og sørge for at venstresiden har verktøyene som trengs for å kjempe fram arbeiderklassens interesser.   

About redaktør

Historiestudent og Marxist.

View all posts by redaktør →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *