Stå sammen med Kashmir!

Laurdag 28. september blei det haldt demonstrasjon i solidaritet med Kashmir ved Sjømannsmonumentet i Bergen. Aktivistar frå Raudt og Kampkomiteen tok initiativ. Kampkomiteen måla banner og trykte løpesetlar som blei delt ut i forkant og under demonstrasjonen.

Demonstrasjonen kom som respons på at den hindunasjonalistiske Modi-regjeringa fjerna grunnlovsparagraf 370, som gav spesiell status til regionen Jammu og Kashmir. Den indiske staten har stengt av området, innført portforbod, blokkert internett og telefonsignal og sendt inn soldatar for å halde orden på befolkninga. Dette er eit steg mot full kolonisering, og ei krenking av Kashmirs rett til sjølvbestemming. Demonstrantane kravde at India gjeninnfører paragraf 370 i grunnlova.

Appellar blei haldt av Archandra Bidargaddi og Torbjørn Monsen. Appellen til sistnemnte kan lesast her.

_ _ _ _

Saturday the 28th of September there was a demonstration at Sjømannsmonumentet, Bergen in solidarity with Kashmir. Activists from the Red Party and Kampkomiteen (Struggle Committee) took the initiative. Kampkomiteen painted the banner and printed flyers which were distributed before and during the demonstration.

The demonstration came as a response to the Hindu nationalist Modi government’s removal of paragraph 370 in the Indian constitution, which grants special status to the region Jammu and Kashmir. The Indian state has put the area under lockdown, instituted a curfew, blocked off the internet and telephone signals and sent in troops to keep the population under control. All this is a step towards full colonization, and a breach of Kashmir’s right to self-determination. The protestors demanded that India reinstitute paragraph 370.

Speeches were made by Archandra Bidargaddi and Torbjørn Monsen. The latter’s speech can be read here (in Norwegian).

Les mer på nettsida til kampanja Stand With Kashmir

Read more on the website of the campaign Stand With Kashmir

Foto: David Watson.
Foto: David Watson.
Kampkomiteen trykte løpesetlar som blei delt ut i forkant og under demonstrasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *